Parafia Klukowa Huta - Dekanat Stężycki - Diecezja Pelplińska
Email

parafiaklukowahuta@gmail.com

Telefon

536 145 919

Adres

Klukowa Huta Derdowskiego 8

O James Manjackal

O James Manjackal urodził się w Indiach 18 kwietnia 1946 roku. Jest wędrownym kaznodzieją ze zgromadzenia Misjonarzy Św. Franciszka Salezego. W czasie swej wieloletniej posługi był wielokrotnie więziony w krajach arabskich. Na terenie Indii o. Manjackal wydaje Biblie, broszury, książeczki do nabożeństw i materiały ewangelizacyjne. Podróżując po świecie, m.in. do Polski, głosi rekolekcje, prowadzi lokalne kongresy wiary, odprawia msze święte z modlitwą o uzdrowienie, prowadzi szkoły ewangelizacyjne także dla muzułmanów. Jest również założycielem stowarzyszenia apostolskiego „Charis Marien Maids”, działającego na terenie diecezji Vijayapuram w Kerala w Indiach. W swym nauczaniu kaznodzieja porusza takie tematy dotyczące życia duchowego, jak: życie w Duchu Świętym, charyzmaty, egzorcyzmy, okultyzm, wizje i sny, istnienie i wpływy szatana, cuda eucharystyczne, sakramenty, małżeństwo chrześcijańskie, grzech, homoseksualizm i pedofilia, onanizm, antykoncepcja, rozwód, przekleństwo, uzdrowienie wewnętrzne, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, spoczynek w Duchu Świętym, problemy wczesnego dzieciństwa, zranienia duchowe, New Age. Książki, artykuły i poezja o. Manjackala tłumaczone są na szereg języków obcych, także na język polski.