Parafia Klukowa Huta - Dekanat Stężycki - Diecezja Pelplińska
Email

parafiaklukowahuta@gmail.com

Telefon

536 145 919

Adres

Klukowa Huta Derdowskiego 8

Historia powstania parafii

Dnia 22 maja 1981 roku ks. Feliks Bronikowski, wikariusz parafii św. Katarzyny w Stężycy, poświęcił kapliczkę stojącą przy drodze do Borowca.

kapliczka Borowiec

Nowo poświęcona kapliczka

Poprzednia, stara została przypadkowo zniszczona. Budową nowej zajął się pan Sylwester Hinca. U niego też odbył się skromny poczęstunek z okazji poświęcenia. Zebrani goście wraz z księdzem wikarym doszli do wniosku, że w Klukowej Hucie przydałby się mały kościółek. Już następnego dnia rano dwaj członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej: pan Alojzy Skierka i pan Franciszek Chmurzyński udali się do proboszcza parafii, vice dziekana Konrada Lubińskiego na wstępną rozmowę dotyczącą budowy kościoła. Zgodę uzyskali. Dom katechetyczny w Klukowej Hucie miał powstawać jednocześnie z dwoma innymi w Stężycy i Gołubiu Kaszubskim. W sierpniu zgody na budowę udzieliła Kuria Biskupia w Pelplinie. Projekt obiektu wykonał inż. Edmund Dąbrowski.

wizualizacja kościoła 1
wizualizacja kościoła 2
wizualizacja kościoła 3

Tak miał wyglądać nasz kościół po wykończeniu

Projekt został zatwierdzony przez Kurię Biskupią oraz Urząd Gminy w Stężycy. Materiały do budowy były już zgromadzone. 5 maja wybrano komitet budowy, w skład którego weszli:

  • Franciszek Chmurzyński
  • Alojzy Skierka
  • Edmund Zaborowski

W maju rozpoczęły się pierwsze prace, a już 10 lipca stanęły gotowe fundamenty. Poniższe zdjęcia przedstawiają etapy budowy naszej świątyni.

budowa kościoła 01
budowa kościoła 02
budowa kościoła 03
budowa kościoła 04
budowa kościoła 05
budowa kościoła 06
budowa kościoła 07

Parafianie z Klukowej Huty domagają się wmurowania kamienia węgielnego. Termin ustalono na 29 sierpnia 1982 roku. Po wstępnych rozmowach ks. Konrada Lubińskiegoks. Witolda Szymczukiewicza i p. Franciszka Chmurzyńskiego, ks. proboszcz ustalił z księdzem biskupem, że patronką kościoła zostanie Matka Boża Ostrobramska. Wszyscy przystąpili więc do pracy, aby móc uczestniczyć w Najświętszej Ofierze sprawowanej w Klukowej Hucie po raz pierwszy.


29 SIERPNIA 1982

Dzień, na który wielu czekało z utęsknieniem; w Klukowej Hucie po raz pierwszy została odprawiona Msza święta. Siedem tysięcy wiernych zebranych na modlitwie oczekiwało przyjazdu księdza biskupa i wreszcie o 1730 pieśnią My chcemy Boga… rozpoczęła się Msza święta. Na wstępie Arcypasterza przywitały dzieci i młodzież, przedstawiciele komitetu budowy oraz ksiądz proboszcz Konrad Lubiński. Ceremonię wmurowania kamienia węgielnego rozpoczął ksiądz biskup Marian Przykucki słowami: „Pokój wam…” Poświęcone zostały fundamenty oraz kamień węgielny, po czym ksiądz Lubiński odczytał dokument, który został wmurowany wraz z kamieniem węgielnym. Dokument ów został podpisany przez księdza biskupa, dziekana dekanatu kościerskiego, księdza Lubińskiego, księdza Bławata oraz członków komitetu budowy. Oto treść tego dokumentu:

„Działo się w Klukowej Hucie Roku Pańskiego 1982, w dwudziestą druga niedzielę zwykłą, 29 sierpnia, w trzecim roku pontyfikatu Jana Pawła II, pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej w Rzymie, kiedy cała Polska święciła 6000-lecie obecności Matki Najświętszej w cudownym obrazie Jasnogórskim, a władze państwowe w Polsce utrzymywały stan wojenny i dużo osób przebywało w obozach dla internowanych, kiedy Kościołowi w naszej Ojczyźnie przewodził jako Prymas Metropolita gnieźnieński i warszawski, ksiądz biskup Józef Glemp, a ksiądz Konrad Lubiński był proboszczem parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Stężycy. Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz Marian Przykucki, w drugim roku swego posługiwania biskupiego w diecezji chełmińskiej, w otoczeniu kapłanów dekanatu kościerskiego oraz kapłanów przybyłych z sąsiednich dekanatów, poświęcił fundamenty i kamień węgielny w kaplicy publicznej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia i dla upamiętnienia tego wydarzenia, potomnym na wieczną pamiątkę, ku chwale Boga w Trójcy Świętej jedynego, podpisał niniejszy dokument i wmurował w ścianę tej budowli.”

Księdza Biskupa wita Ksiądz Proboszcz

Księdza Biskupa wita Ksiądz Proboszcz

oraz

dzieci witają Biskupa

dzieci.

Księdza Biskupa witają członkowie komitetu budowy

Księdza Biskupa witają członkowie komitetu budowy

Dokument podpisuje Edmund Zaborowski

Dokument podpisuje Edmund Zaborowski

Dokument podpisuje Franciszek Chmurzyński

i Franciszek Chmurzyński

wmurowanie kamienia węgielnego

Kamień węgielny został wmurowany

rozpoczęcie Mszy Świętej

i rozpoczęła się Msza Święta

Ofiara Mszy Świętej

Ksiądz Biskup rozpoczyna Ofiarę Mszy Świętej w murach przyszłego kościoła – pod prowizorycznym zadaszeniem

Ksiądz Konrad Lubiński

Ksiądz Konrad Lubiński

Msza Święta
Msza Święta
Msza Święta
Kolacja po uroczystości

Kolacja po uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. Drugi od lewej Ksiądz Kanonik Konrad Lubiński.

Kaplica
Kaplica
Kaplica

Kaplica, w której początkowo odbywały się Msze Święte.

Mimo zezwolenia tylko na budowę Domu Katechetycznego, dalsze prace były wykonywane z myślą o powstaniu kościoła, gdyż taka była wola tutejszych mieszkańców.

Prace ciesielskie
Prace ciesielskie

Prace ciesielskie przy naszym kościele pod przewodnictwem Jana Gojtowskiego

Budowa konstrukcji dachu
Budowa konstrukcji dachu

Na konstrukcji dachu przyszłej świątyni.

Budowa konstrukcji dachu
Budowa konstrukcji dachu
Budowa konstrukcji dachu

Po niespełna dwóch latach intensywnych prac budowlanych powstał obiekt kościoła.


1 LIPCA 1984

Dekretem Księdza Biskupa ordynariusza Mariana Przykuckiego powstała nasza parafia oraz został powołany pierwszy proboszcz ks. Roman Bruski. Wówczas, pod przewodnictwem ks. Bruskiego, trwały dalsze prace budowlane, wykończeniowe, budowa cmentarza parafialnego oraz ogrodzenia i otoczenia wokół kościoła.


16 LISTOPADA 1985

Jego Ekscelencja ks. Biskup Ordynariusz Marian Przykucki dokonał poświęcenia naszej Świątyni pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Miłosierdzia.

Ks. Franciszek Rzoska postawił na placu kościelnym figurę Matki Boskiej.
Pod przewodnictwem Księdza Eugeniusza Grzędzickiego kościół, jak i obiekty parafialne zostały rozbudowane, zmodernizowane i upiększone.
Od czasu, kiedy proboszczem został ks. Mirosław Bucholc, wymieniony został dach na budynku gospodarczym, odmalowano wnętrze kościoła oraz zakupiono i zainstalowano 3 nowe dzwony.

Źródło:
E. Breza, Nazwy miejscowości gminy Stężyca, Stężyca 1998.
Prywatne archiwum p. Franciszka Chmurzyńskiego.