Parafia Klukowa Huta - Dekanat Stężycki - Diecezja Pelplińska

Email

parafiaklukowahuta@gmail.com

Telefon

(58)6843378

Adres

Klukowa Huta Derdowskiego 8

Ogłoszenia

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH: 23–30 stycznia 2023r.

PONIEDZIAŁEK 15.30
WTOREK – 15.30
ŚRODA – 15.30
CZWARTEK – 8.00 (7.30 – Wystawienie i Adoracja Najśw. Sakramentu.)
PIĄTEK – 15.30
SOBOTA – 8.00
NIEDZIELA – 8.00; 10.30
PONIEDZIAŁEK – 8.00

BIURO PARAFIALNE podczas kolęd czynne od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 –15.00; w czwartek pół godz. przed adoracją; w niedziele i święta bezpośrednio po Mszach świętych. W nagłych sytuacjach proszę umawiać się telefonicznie.


OGŁOSZENIA – 3 Niedziela zwykła

DZISIEJSZA NIEDZIELA „Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię” – te słowa Świętego Pawła, które usłyszymy w dzisiejszym drugim czytaniu, wybrzmiewają szczególnie, gdy w całym Kościele przeżywamy Niedzielę Słowa Bożego. Stanowią wezwanie, byśmy włączyli się w dzieło głoszenia Bożego Słowa. Taka myśl przyświecała papieżowi Franciszkowi kiedy ustanawiał, by trzecia niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego: by wszyscy wierzący słowo Boże czytali, medytowali nad nim i je rozpowszechniali. Lektura, medytacja, a szczególnie życie słowem Bożym pozwoli, że i my, i wszyscy, którzy nas spotkają, ujrzą światłość wielką – doświadczą Bożego działania i prawdziwej bliskości Boga. Ta niedziela przypada w czasie, w którym jesteśmy wezwani do modlitwy o jedność wszystkich chrześcijan. „Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w Liście apostolskim Papieża. Przeżyjmy owocnie ten dzień, niech słuchanie słowa w dzisiejszej liturgii zainspiruje nas do częstej lektury i życia nim na co dzień.

TYDZIEŃ JEDNOŚCI W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia. Za udział w kilku Mszach świętych, w których modlimy się o jedność wszystkich chrześcijan, oraz w zakończeniu tego tygodnia, możemy uzyskać odpust zupełny. Serdecznie zapraszam do naszej świątyni.

NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Paweł wskutek wydarzenia pod Damaszkiem, z gorliwego prześladowcy uczniów Chrystusa stał się Jego wiernym apostołem. Zdanie, które zapisał w Liście do Filipian: „Dla mnie żyć – to Chrystus”, może stanowić potwierdzenie jego wierności Ewangelii Chrystusowej i gorliwości w działalności apostolskiej. Niech ono wraz z całą przebogatą historią życia Apostoła Narodów stanie się inspiracją dla nas, byśmy nie ustawali w tych cnotach. W to święto chcemy prosić o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym i świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

DZIEŃ ISLAMU W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często budzi niepokój, a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

DZIEŃ PAMIĘCI W piątek będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, co wyrazimy szczególnie w naszej modlitwie.

NASTĘPNA NIEDZIELA Za tydzień przypada światowy dzień trędowatych. W modlitwie polecimy cierpiących na tę straszną chorobę jak też i wszystkich, którzy opiekują się tymi chorymi, często są to misjonarze i osoby pracujący na misjach.
W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii osoby należące do Diakonii muzycznej wspólnoty Domowników Boga z Kartuz, z parafii świętego Wojciecha. Zaśpiewają kolędy „znane i mniej znane”.

PATRONI TYGODNIA:
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej. Odznaczał się wielką pobożnością i gorliwością. Cnotami oraz swoją łagodnością, którą zdobył dzięki pracy nad swoim charakterem, wielu przybliżył do Chrystusa. Zaś w swoich pismach wszystkim wiernym wskazywał drogi pobożności adekwatne do ich życiowego powołania i codziennej pracy. Niech więc przykład jego świętego życia pobudza nas do odważniejszego i pełniejszego wyznawania wiary oraz do gorliwszego jej praktykowania.
26 I – św. Tymoteusz i Tytus, to uczniowie Świętego Pawła i adresaci Jego listów – tak zwanych listów pasterskich, w których zawarta jest nauka o tym, jak należy prowadzić wspólnotę wierzących. Dzisiejsi Patronowie to twórcy, filary wspólnot kościelnych w Efezie i na Krecie, do których posłał ich Apostoł Narodów i którzy wiele wycierpieli dla sprawy Chrystusa. Stąd niektóre podania twierdziły, iż mieli ponieść śmierć męczeńską na przełomie I i II wieku. Jednak po ostatniej reformie kalendarza liturgicznego odbierają cześć jako wyznawcy. Niech ich wstawiennictwo wspomaga nas w codziennym podejmowaniu misji głoszenia prawdy, że przybliżyło się już królestwo Boże.
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła. Zasłynął z wielkiej wiedzy i pobożności, a przy tym skromności i pokory. Charakteryzując dzieło Jego życia, można powiedzieć, że jest jedynym geniuszem filozofii, który nie planował tworzyć systemu, lecz wszystkie siły swojego umysłu poświęcił opracowaniu dorobku całej poprzedzającej go myśli filozoficznej. Dlatego mówi się o nim, że „między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”. Niech Jego postawa zachęca nas do pogłębiania wiary i więzi z Bogiem, abyśmy potrafili o Nim opowiadać z pasją i świadczyć z mocą.

SCHOLA Próba w sobotę 28.01 o godz. 10.00 w salce katechetycznej. Schola wystąpi w przyszłą niedzielę w Mściszewicach. Planujemy wyjazd do kina dla scholi w najbliższy czwartek. Wszelkich informacji pani Kasia udzieli poprzez komunikator elektroniczny.

MINISTRANCI Zajęcia sportowe na czas kolęd są zawieszone. Zbiórka pokolędowa w najbliższą sobotę o godz. 10.30.

PRASA KATOLICKA W zakrystii można odbierać najnowszy nr Pielgrzyma i opłacić to czasopismo na 1 kwartał nowego roku.

PODZIĘKOWANIA W minioną niedzielę nasza parafialna schola aureola wzięła udział w gminnym przeglądzie kolęd w Stężycy i pięknie zaprezentowała swój repertuar. Schola otrzymała specjalne wyróżnienie za najlepszy występ. Gratuluję i serdecznie dziękuję paniom opiekunkom Kasi i Alinie oraz wszystkim dziewczętom. Dziękuję za życzliwe przyjmowanie nas podczas tegorocznych kolęd, za podejmowane tematy duszpasterskie i udzielane wskazówki.

ŻYCZENIA Błogosławieństwo Boże i opieka Maryi niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższym tygodniu swoje jubileusze, urodziny i imieniny.