Parafia Klukowa Huta - Dekanat Stężycki - Diecezja Pelplińska
Email

parafiaklukowahuta@gmail.com

Telefon

536 145 919

Adres

Klukowa Huta Derdowskiego 8

Sługa Boży Biskup Konstantyn Dominik

Sługa Boży Biskup Konstantyn Dominik urodził się 7 listopada 1870 r. w Gnieżdżewie (parafia Swarzewo) na Kaszubach. Po naukach wstępnych w szkółce wiejskiej uczęszczał do Collegium Marianum w Pelplinie i do gimnazjum w Chełmnie. Po ukończeniu studiów w Seminarium Duchownym w Pelplinie otrzymał 25 lutego 1897 r. święcenia kapłańskie, natomiast 25 marca 1928 r. sakrę biskupią. 31 stycznia 1940 r. został przez gestapo internowany w Gdańsku. Zmarł 7 marca 1942 r. Po wojnie jego zwłoki przewieziono do Pelplina i złożono na cmentarzu. Proces beatyfikacyjny został przekazany Kongregacji do Spraw Kanonizacji, która wydała już dekret odnośnie do jego pism.
O otrzymanych łaskach prosimy informować: Kuria Diecezjalna Pelplińska ul. Biskupa K. Dominika 11, 83-130 Pelplin; kuria@diecezja-pelplin.pl
www.diecezja-pelplin.pl www.facebook.com/konstantyndominik/
Imprimatur bp Ryszard Kasyna Pelplin, 4.03.2022, L.dz. 257/2022/K.Ord.

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika
Boże łaskawy i miłosierny, który przez swoich świętych objawiasz miłość swoją w Kościele, Ty upodobałeś sobie biskupa Konstantyna Dominika, aby przez nadzwyczajność jego zwyczajnego życia zajaśniał blask Twojej chwały, udziel nam łaski (…), o którą Cię pokornie prosimy i jeśli taka jest wola Twoja, spraw, by wierny Sługa Twój, Biskup Konstantyn, został włączony w poczet błogosławionych i świętych dla chwały Twojego imienia i naszego duchowego pożytku. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…