Synod, czyli Nasza wspólna droga

List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów Drogie Siostry, drodzy Bracia, „(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45). Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien…
Read More
XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, 23 października 2021 Św. Józef – Oblubienic Dziewicy i Opiekun Boga.Wiara, męstwo i rodzina 9:30 Rozpoczęcie I sesja, godz. 9:45-11:15 09:45 – 10:05 Życie a ojcostwo – dar Boga czy moja samorealizacja? – Ks. Leszek Szkopek 10:05 - 10:25 W rodzinie św. Józefa: implikacje pastoralne dla współczesnej rodziny – Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK 10:25 - 10:45 Mężczyzna też Boże stworzenie – mgr lic. Aleksander Sztramski 10:45 - 11:15 Dyskusja 11:15 - 11:30 Przerwa kawowa II sesja, godz. 11:30 - 13:00 11:30 - 11:50 Boże wezwania są nieodwołalne. O świętości rodziny dziś – Anna i Paweł Liczmańscy (Duszpasterstwo Rodzin) 11:50 - 12.00 Dyskusja 12:00 - 13:00 Panel dyskusyjny: Św. Józef a rodzina współczesnaModerator: ks. Sławomir KunkaUczestnicy: wszyscy prelegenci Miejsce spotkania:Biblioteka Diecezjalna, ul. Biskupa Dominika…
Read More
Dożynki Parafialne

Dożynki Parafialne

Niedziela 5 września była Dniem Dziękczynienia w naszej Wspólnocie za tegoroczne plony, dniem Dożynek Parafialnych. Dziękuję Społeczności Wybudowań pod Łosienice i Mściszewice za wykonanie Wieńca Dożynkowego. Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarowali tegoroczne plony na dziękczynienie Panu Bogu. Serdeczne podziękowania dla orkiestry ze Mściszewic, która uświetniła naszą uroczystość dożynkową. Rolnikom naszej Parafii dziękuję za ich całoroczny trud, za ciężką pracę na roli, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
Read More
Tydzień Św. Krzysztofa 2021

Tydzień Św. Krzysztofa 2021

Łamanie przepisów drogowych a grzech - odpowiada ks. dr Zbigniew Sobolewski, teolog – moralista Czy niedostosowanie się do przepisów drogowych jest grzechem? Czy popełniam grzech, jeśli nie stosuję się np. do znaku „zakaz zatrzymywania” (bez blokowania chodnika), „zakaz postoju” czy chociażby, jeśli parkuję nieprawidłowo w „strefie zamieszkania”, albo czy jeśli jadę samochodem i rozmawiam przez telefon. Czy katolik do wszelkich przepisów: Kodeksu Wykroczeń, Kodeksu Karnego lub prawa drogowego, musi się stosować i czy jeśli tego nie robi lub innych do tego namawia, popełnia grzech? Na tak wiele pytań trudno dać jedną, lakoniczną odpowiedź „tak” lub „nie”. Spróbujmy zastanowić się nad poruszanymi kwestiami, sięgając do norm ogólnych katolickiej teologii moralnej. Pierwsza kwestia: zastosowanie się do przepisów drogowych. Każdy, nie tylko katolik ma moralny obowiązek dostosowania się do zasad ruchu drogowego. Jeśli…
Read More

Odwołanie dyspensy – dekret Biskupa Pelplińskiego

Biorąc pod uwagę zniesienie przez władze państwowe części ograniczeń, dotyczących liczby uczestników zgromadzeń religijnych oraz decyzję biskupów polskich zgromadzonych 11 czerwca 2021 r. na Zebraniu Plenarnym KEP, z dniem 23 czerwca 2021 r. odwołuję dyspensę, udzieloną 29 maja 2020 r. od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują obawę przed zarażeniem koronawirusem. Łączę pasterskie błogosławieństwo. + Ryszard KasynaBiskup Pelpliński
Read More