Apel Biskupa Pelplińskiego w sprawie pomocy ofiarom wojny na Ukrainie

Siostry i Bracia, Stojąc w obliczu szaleństwa wojny na Ukrainie, odczuwamy niepokój i troskę, ale też wierzymy, że Bóg jest większy i silniejszy od zła. W naszych sercach jest solidarność i wola pomocy wobec tych, którzy cierpią w wyniku agresji i inwazji. W związku z powyższym proszę, aby w każdym kościele i kaplicy w diecezji pelplińskiej modlono się codziennie w intencji pokoju. Ta modlitwa niech stanie się również naszą osobistą i rodzinną. Dzisiaj oraz w Środę Popielcową na zakończenie Mszy Świętych odśpiewamy Suplikacje, prosząc Miłosiernego Boga o zmiłowanie oraz obronę od powietrza, głodu, ognia i wojny. Ponadto Środa Popielcowa - zgodnie z wezwaniem papieża Franciszka - niech będzie także dniem postu w intencji pokoju. Siostry i Bracia, jestem przekonany, że w każdym z nas jest również potrzeba wyrażenia solidarności z…
Read More

Synod, czyli Nasza wspólna droga

List pasterski w związku z XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów Drogie Siostry, drodzy Bracia, „(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwićˮ pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45). Tłumaczy to także dzisiaj i nam. Tłumaczy to swojemu Kościołowi, który powinien…
Read More
XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

XXI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie

Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie, 23 października 2021 Św. Józef – Oblubienic Dziewicy i Opiekun Boga.Wiara, męstwo i rodzina 9:30 Rozpoczęcie I sesja, godz. 9:45-11:15 09:45 – 10:05 Życie a ojcostwo – dar Boga czy moja samorealizacja? – Ks. Leszek Szkopek 10:05 - 10:25 W rodzinie św. Józefa: implikacje pastoralne dla współczesnej rodziny – Ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK 10:25 - 10:45 Mężczyzna też Boże stworzenie – mgr lic. Aleksander Sztramski 10:45 - 11:15 Dyskusja 11:15 - 11:30 Przerwa kawowa II sesja, godz. 11:30 - 13:00 11:30 - 11:50 Boże wezwania są nieodwołalne. O świętości rodziny dziś – Anna i Paweł Liczmańscy (Duszpasterstwo Rodzin) 11:50 - 12.00 Dyskusja 12:00 - 13:00 Panel dyskusyjny: Św. Józef a rodzina współczesnaModerator: ks. Sławomir KunkaUczestnicy: wszyscy prelegenci Miejsce spotkania:Biblioteka Diecezjalna, ul. Biskupa Dominika…
Read More
Dożynki Parafialne

Dożynki Parafialne

Niedziela 5 września była Dniem Dziękczynienia w naszej Wspólnocie za tegoroczne plony, dniem Dożynek Parafialnych. Dziękuję Społeczności Wybudowań pod Łosienice i Mściszewice za wykonanie Wieńca Dożynkowego. Bóg zapłać wszystkim, którzy ofiarowali tegoroczne plony na dziękczynienie Panu Bogu. Serdeczne podziękowania dla orkiestry ze Mściszewic, która uświetniła naszą uroczystość dożynkową. Rolnikom naszej Parafii dziękuję za ich całoroczny trud, za ciężką pracę na roli, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego.
Read More